ISO 27001:2017 en NEN 7510:2017 certificering

Om aan te tonen dat wij een betrouwbare ketenpartner zijn in de zorgsector is Qontrol-it gecertificeerd volgens de NEN 7510 en ISO 27001.
Deze normen specificeren eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management Systeem (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie om daarmee de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te controleren en te waarborgen.