Optimalisatie informatievoorziening

Qontrol-it helpt u met het optimaliseren van uw bedrijfsvoering door middel van het op de juiste wijze benutten van de mogelijkheden die automatiseren en digitaliseren biedt. Omdat wij zowel de kennis in huis hebben van financiële processen en de registratie ervan als van het in gebruik nemen van softwaretools weten wij de beschikbare mogelijkheden optimaal te benutten.

QuickScan

Op basis van een Quickscan brengen we in kaart welke (financiële) software in uw organisatie wordt gebruikt en op welke wijze deze wordt benut. Tevens interviewen wij uw medewerkers om een volledig beeld te krijgen van de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Onze bevindingen worden samengevat in een rapport met daarin tevens aanbevelingen voor het optimaliseren van de bestaande situatie.

Optimalisatie

De aanbevelingen vanuit de Quickscan zijn een startpunt van een traject waarin wij samen met u de (administratieve) processen herinrichten, dit kan zijn op basis van al aanwezige software of wanneer dat nodig is met behulp van aanvullende of vervangende software. Het resultaat is dat de informatievoorziening optimaal aansluit op de behoefte en dat deze op een zo efficiënt mogelijke wijze tot stand komt.

Onderwerpen