Missie

Als vertrouwd adviseur ondernemers faciliteren om efficiënt in hun informatiebehoefte te voorzien.

Visie

We leven in een tijdperk waarin continu een enorme hoeveelheid gegevens digitaal worden verzameld, opgeslagen en overgedragen. Onder invloed van technologische ontwikkelingen zal de informatievoorziening binnen ondernemingen geheel geautomatiseerd en gedigitaliseerd gaan worden. Ontwikkelingen die in veilige en overzichtelijke banen moeten worden geleid. Wij zijn in staat om beschikbare gegevens ‘kleiner’ en ‘behapbaar’ te maken en bruikbare inzichten te destilleren uit enorme hoeveelheden informatie. De ondernemer krijgt hierdoor de mogelijkheid zijn onderneming aan te sturen op basis van actuele bedrijfs- en marktinformatie. Wij zijn de adviseur die hierin de regie neemt, de inhoud begrijpt, de juiste tools kent en kan aanbevelen, waardoor de ondernemer afgewogen beslissingen kan nemen. Kortom, Qontrol-it slaat de brug tussen IT en accountancy.

Over ons

Qontrol-it wil bedrijven helpen met het optimaliseren van hun bedrijfsvoering door middel van het op de juiste wijze benutten van de mogelijkheden die automatiseren en digitaliseren biedt.
Omdat Qontrol-it zowel de kennis in huis heeft van financiële processen en de registratie ervan als van het in gebruik nemen van softwaretools weten wij de beschikbare mogelijkheden optimaal te benutten.
De komende jaren verandert de rol en de wereld van de Accountant. Als gevolg van een steeds hogere automatiseringsgraad, zowel bij de klant als bij de accountant zelf, kan een hoge mate van efficiency worden bereikt. Als gevolg hiervan kan de accountant de huidige werkzaamheden in een veel korter tijdsbestek afhandelen.
Hierdoor ontstaat tevens ruimte en de mogelijkheid om de klant te voorzien in zijn behoefte naar meer real-time informatie, op basis waarvan de klant beter kan (bij)sturen in zijn organisatie. Om dit te bereiken zal de klant tevens moeten leren omgaan met de software oplossingen die dit mogelijk maken, deze rol zal door de accountant ingenomen kunnen worden. De accountant neemt daarmee voor een groot deel de rol over die tot nu toe door de ICT-dienstverlener werd ingenomen.
De Accountantsorganisatie die voorop loopt en blijft lopen in dit proces krijgt daarmee de mogelijkheid om te groeien. Qontrol-it en haar moeder maatschappij Adbeco lopen op dit gebied niet achter de muziek aan, en kunnen door middel van het zetten van aanvullende stappen dus profiteren van de bewegende markt.
Big data en vooral het vertalen van grote datasets naar relevante informatie voor bedrijven en overheden biedt enorm veel kansen voor organisaties. Uiteraard zijn er ook risico’s aan verbonden. De accountant van de toekomst kan organisaties helpen zich een pad te banen door de jungle aan data door big data te duiden, organisaties te wijzen op beperkingen van voorspellingen en het belang van meerdere mogelijke toekomsten en zich op te stellen als bewaker van integer datagebruik.

Financiële optimalisatie

Qontrol-it helpt u bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering en informatievoorziening door middel van het op de juiste wijze benutten van de mogelijkheden die automatiseren en digitaliseren biedt. Omdat wij zowel de kennis in huis hebben van bedrijfsprocessen en financiële processen als van het in gebruik nemen van softwaretools weten wij de beschikbare software op de juiste wijze in te zetten. Resultaat is realtime inzicht in uw bedrijfsvoering en een naadloze aansluiting op uw externe rapportageverplichtingen.

Software ontwikkeling

Qontrol-it is specialist in het ontwikkelen van software die zorgverzekeraars en zorgaanbieders ondersteunt bij het optimaal registreren van processen en compliance vraagstukken. Onze kracht ligt hierbij in het bouwen van betrouwbare en gebruikersvriendelijke software, gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring die onze consultants hebben in de in de zorg.