Software in de zorg

Qontrol-it is specialist in het ontwikkelen van software die zorgverzekeraars en zorgaanbieders ondersteunt bij het optimaal registreren van processen en compliance vraagstukken. Onze kracht ligt hierbij in het bouwen van betrouwbare en gebruikersvriendelijke software, gebaseerd op jarenlange kennis en ervaring die onze consultants hebben in de in de zorg.

Review MSZ

Voor Zorgverzekeraars Nederland hebben wij software ontwikkeld waarin de review van ziekenhuizen volgens de Handreiking MSZ vastgelegd kan worden.

Waar voorheen nog overzichten in Excel werden opgesteld, gebruiken de verzekeraars nu de standaard beschikbare (voortgangs)overzichten vanuit de applicatie, waardoor de kans op fouten in de rapportage is geminimaliseerd.

De kracht van de oplossing ligt vooral in de ingebouwde workflow die de gebruiker stuurt in het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals deze door de verzekeraars zijn voorgeschreven. Op deze manier worden de reviews veel efficiënter uitgevoerd.

Deze Review MSZ software wordt vanaf schadelastjaar 2015 ingezet door alle zorgverzekeraars.

Review GGZ

De ervaring die is opgedaan met het ontwikkelen en in gebruik nemen van de Review MSZ tool is de basis geweest voor de het ontwikkelen van Review GGZ applicatie voor de Geestelijke Gezondheidszorg.

Nadat de applicatie voor de review MSZ was opgeleverd hebben wij een soortgelijke applicatie ontwikkeld voor de review GGZ.

Omdat de aanpak van de review voor de GGZ-instellingen op specifieke onderdelen afwijkt van die van de ziekenhuizen, is ervoor gekozen om de applicatie hierop aan te passen, zodat deze ook hier naadloos aansluit bij de eisen van de Handreiking en de wensen van de gebruiker.

Dit jaar is de software uitgebreid met een portaal waarin de GGZ-instellingen zich hebben kunnen aanmelden voor het zelfonderzoek 2015. In het portaal zullen ook diverse communicatiemogelijkheden tussen verzekeraars en instellingen ontwikkeld worden.

RollerQoaster

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven binnen de medisch specialistische zorg. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

Qontrol-it biedt met RollerQoaster de software om Horizontaal Toezicht te concretiseren. Door het gebruik van RollerQoaster wordt alle informatie gestructureerd opgeslagen in een gestandaardiseerde omgeving. RollerQoaster begeleidt u door een turbulente periode om uiteindelijk verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid en eigenlijk gebruik van zorggeld die geënt is op Horizontaal Toezicht. Net zoals in een achtbaan zult u met uw team met alle wielen op de rails willen blijven. Mocht u dreigen te ontsporen in het proces naar HT dan zal RollerQoaster en ons ervaren team u helpen om een crash te voorkomen en met tevredenheid op de rit terug te kijken!

De informatie is vanuit RollerQoaster eenvoudig te benaderen en makkelijk deelbaar op een veilige manier. De software zit in een webapplicatie die uitstekend beveiligd is, waaronder een SSL certificaat en two-factor authentication. Tevens wordt de applicatie periodiek door externe partijen getest op beveiligingskwetsbaarheden.

Naast het vastleggen van Horizontaal Toezicht in de zorg, is RollerQoaster ook geschikt voor het vastleggen van andere compliance vraagstukken.

Voor meer informatie zie www.rollerqoaster.nl .